Khóa học IELTS đảm bảo tại CIP có gì?

0
76

Khóa học IELTS đảm bảo ở CIP có các lớp đảm bảo đạt điểm đầu ra từ 5.5/6.0/6.5/7.0; cụ thể với các thông tin.

Độ tuổi 18 tuổi trở lên Ngày bắt đầu Thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng
Trình độ đầu vào B1 đối với 5.5

Overall 5.0 đối với 6.0

Overall 5.5 đối với 6.5

Overall 6.5 đối với 7.0

Chứng nhận Chứng chỉ IELTS được công nhận từ BC
Kiểm tra đầu vào Kiểm tra IELTS chính thức khi còn ở đất nước hoặc thi thử tại CIP Thời lượng khóa học 12 tuần
Kiểm tra quá trình IELTS Progress Test Kiểm tra chính thức Một lần miễn phí
Giáo viên Native 1 (lớp nhóm) Giáo viên Non-Natives 4 lớp 1:1, 1 lớp nhóm
Số lượng học viên lớp nhóm tối đa 6 Lớp Extra Lớp bắt buộc/ Tự học/ Kiểm tra hàng ngày/ Thi thử mỗi thứ Bảy

Điều kiện và quyền lợi đối với học viên khóa IELTS đảm bảo:

 1. Điều kiện đầu vào ESL level 301 / IELTS 3.5 đối với IELTS 5.5 Guarantee.
 2. Điều kiện đầu vào IELTS 5.0 đối với IELTS 6.0 Guarantee.
 3. Điều kiện đầu vào IELTS 5.5 đối với IELTS 6.5 Guarantee.
 4. Điều kiện đầu vào IELTS 6.5 đối với IELTS 7.0 Guarantee.
 5. Học viên được học kiến thức nâng cao và những kỹ năng phức tạp cần dùng trong bài thi IELTS.
 6. Học viên cần làm kểm tra trình độ đầu vào để xác định trình độ của mình.
 7. Học viên bắt buộc tham gia kiểm tra Daily Listening & Reading Simulation tests.
 8. Học viên bắt buộc tham gia kiểm tra Weekly Simulation tests.
 9. Học viên bắt buộc tham gia kiểm tra Monthly Progress tests.
 10. CIP có thể đưa ra thêm Lớp học Bắt buộc nếu cần.
 11. Hệ thống Buddy teacher.
 12. Học viên bắt buộc tham gia thi Official IELTS vào tuần thứ 10 hoặc 11 của khóa học Đảm bảo (CIP sẽ chi trả chi phí tổng PHP 9,300).
 13. Học viên sẽ được gửi trả kết quả kiểm tra Speaking mỗi lần kiểm tra Speaking test.
 14. Học viên phải chấp hành luật lệ của trường. Nếu vi phạm sẽ không được hưởng quyền lợi của khóa Đảm bảo theo điều lệ của CIP.

Khóa IELTS đảm bảo được đảm bảo tuân thủ chặt chẽ CIP IELTS Curriculum và có liên quan đến quy định của nhà trường. Học viên học khóa IELTS Đảm bảo cần nắm rõ các thông tin và quy định bên dưới đây.

Tham gia đầy đủ các lớp học

 • Học viên cần tham gia trên 95% số tiết học. Nhà trường sẽ nghiêm khắc giám sát sự vắng mặt hoặc trễ học của học viên.
 • Hai lần trễ học được tính là một lần vắng mặt.
 • Nếu vắng mặt không lý do phải viết giấy tường trình.
 • Nếu vắng mặt vì lý do bệnh hoặc khẩn cấp, học viên cần trình giấy chứng nhận y tế.

Kiểm tra thi thử hàng tuần (Simulation Test)

 • Học viên phải tham gia thi thử hàng tuần vào các ngày quy định trong suốt khóa học.
 • Nếu học viên không tham gia kiểm tra, học viên phải viết giấy tường trình lý do vắng mặt vào ngày hôm sau.

Lợi ích, quyền lợi mà học viên nhận được khi tham gia vào khóa học đảm bảo

 • Một lần thi IELTS chính thức (PHP 9,300)
 • Học viên nếu không tiến bộ rõ rệt sẽ có thêm một lớp học bắt buộc vào cuối tuần.
 • Nếu không đạt được điểm số đặt ra, học viên sẽ được học thêm 4 tuần miễn phí (học viên tự chi trả chi phí Ký túc xá và chi phí địa phương)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here