Chứng nhận đối tác

Với kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình là Uy tín và Chất lượng, VietPhil chỉ lựa chọn hợp tác với TOP các trường Anh ngữ uy tín hàng đầu tại mỗi quốc gia.
Đội ngũ của VietPhil liên tục sang thăm, làm việc và trải nghiệm môi trường học tập tại các trường để đảm bảo các thông tin tới học viên là chính xác, khách quan và cập nhật nhất, đồng thời hỗ trợ học viên nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chứng nhận đối tác của hiệp hội Anh ngữ CALA
Chứng nhận đối tác của hiệp hội Anh ngữ CALA
Trường đào tạo Anh ngữ CPI
Trường đào tạo Anh ngữ CPILS
Trường Anh ngữ E&G
Trường Anh ngữ E&G
Học viện Anh ngữ EV
Học viện Anh ngữ PINES
Học viện Anh ngữ Philinter
Trường Anh ngữ Quốc tế SMEAG
Trung tâm Anh ngữ UV ESL
Trường đào tạo Anh ngữ CIP
Học viện Anh ngữ TALK