Học Viên

Đỗ Thị Vân Anh

Đỗ Thị Vân Anh

Khóa học: Tiếng Anh Thương Mại

Trường học: OK English Academy

Nguyễn Hồng Phúc

Nguyễn Hồng Phúc

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường học: QQ English IT Park, Thời gian: 8 tuần

Nguyễn Hoàng Tuấn

Nguyễn Hoàng Tuấn

Khóa học: IELTS

Trường học: C2 UBEC, Thời gian: 6 tháng

Huyền Trang

Huyền Trang

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: QQ English, Thời gian: 8 tuần

Trần Anh Huy

Trần Anh Huy

Khóa học: Luyện thi IELTS

Trường: Philinter, Thời gian: 12 tuần

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Lan Phương

Khóa học: Tiếng Anh tổng quát

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 8 tuần

Hoàng Uyên (Uyên Leftie)

Hoàng Uyên (Uyên Leftie)

Khóa học: Luyện thi IELTS

Trường: CIP, Thời gian: 12 tuần

Nguyễn Thị Hương Lan

Nguyễn Thị Hương Lan

Khóa học: Giao tiếp cấp tốc ACE

Trường: Philinter, Thời gian: 2 tuần

Nguyễn Đức Nguyên

Nguyễn Đức Nguyên

Khóa học: Tiếng Anh thương mại

Trường: Philinter

Nguyễn Khánh

Nguyễn Khánh

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: QQ English, Thời gian: 8 tuần

Kasumi

Kasumi

Khóa học: Tiếng Anh Thương Mại

Trường: UV ESL

Ngô Thanh Huyền

Ngô Thanh Huyền

Khóa học: Tiếng Anh tổng quát ESL

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 3 tháng

Bùi Thị Mai

Bùi Thị Mai

Khóa học: Luyện thi IELTS

Trường: Philinter

Trần Thị Tuyền

Trần Thị Tuyền

Khóa học: Tiếng Anh tổng quát

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 2 tháng

David Vũ

David Vũ

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 3 tháng

Phan Phong Phú (Pi)

Phan Phong Phú (Pi)

Khóa học: Tiếng Anh tổng quát

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 4 tuần

Vasilyev Maksim (Học viên Nga)

Vasilyev Maksim (Học viên Nga)

Khóa học: Tiếng Anh tổng quát

Trường: Philinter, Thời gian: 4 tuần

Hoàng Hòa Bình

Hoàng Hòa Bình

Khóa học: Tiếng Anh thương mại

Trường: Philinter, Thời gian: 8 tháng

Nguyễn Xuân Trường

Nguyễn Xuân Trường

Khóa học: Luyện thi IELTS

Trường: SMEAG

Wang Ju-Mei (Học viên Đài Loan)

Wang Ju-Mei (Học viên Đài Loan)

Khóa học: Luyện thi IELTS

Trường: Philinter

Trần Thái An

Trần Thái An

Khóa học: Tiếng Anh tổng quát

Trường: IDEA

Marc Espin Romeo (Học viên Tây Ban Nha)

Marc Espin Romeo (Học viên Tây Ban Nha)

Khóa học: Tiếng Anh thương mại

Trường: Philinter, Thời gian: 4 tuần

Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Minh Phương

Khóa học: Tiếng Anh tổng quát

Trường: IDEA, Thời gian: 4 tuần

Trần Tùng Linh

Trần Tùng Linh

Khóa học: Tiếng Anh tổng quát

Trường: EV Academy, Thời gian: 3 tháng

Doãn Thị Hải Yến

Doãn Thị Hải Yến

Khóa học: Tiếng Anh tổng quát

Trường: EV Academy

Lê Thị Thu Cúc

Lê Thị Thu Cúc

Khóa học: Tiếng Anh thương mại

Trường: Philinter, Thời gian: 3 tháng

Nguyễn Đức Nguyên

Nguyễn Đức Nguyên

Khóa học: Tiếng Anh tổng quát

Trường: EV

Vũ Thị Hải Yến

Vũ Thị Hải Yến

Khóa học: Luyện thi IELTS

Trường: Philinter, Thời gian: 3 tháng

Trần Thuý Hiền

Trần Thuý Hiền

Khóa học: Tiếng Anh tổng quát

Trường: SMEAG, Thời gian: 3 tháng

Đinh Hồng Quân

Đinh Hồng Quân

Khóa học: Tiếng Anh tổng quát

Trường: EV, Thời gian: 2 tháng

Lê Ngọc Chiến

Lê Ngọc Chiến

Khóa học: Luyện thi IELTS

Trường: Philinter

Trương Thị Thu Nguyệt

Trương Thị Thu Nguyệt

Khóa học: Giao tiếp ESL + Tiếng Anh thương mại

Trường: HELP, Thời gian: 16 tuần

Nguyễn Đức Đạt

Nguyễn Đức Đạt

Khóa học: Giao tiếp ESL4

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 12 tuần

Nguyễn Bình An

Nguyễn Bình An

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 8 tuần

Trần Thị Quỳnh Nhung

Trần Thị Quỳnh Nhung

Khóa học: IELTS

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 1 tuần

Nguyễn Thành Phát

Nguyễn Thành Phát

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường C2 UBEC, Thời gian: 4 tuần

Phạm Hùng Vĩnh

Phạm Hùng Vĩnh

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS

Trường: Philiter, Thời gian: 4 tuần

Văn Công Viễn

Văn Công Viễn

Khóa học: Giao tiếp cơ bản ESL

Trường: QQ English Seafront, Thời gian: 8 tuần

Đặng Thị Diệu Hương

Đặng Thị Diệu Hương

Khóa học: IELTS 4 & IELTS 6

Trường: QQ English IT Park, Thời gian: 16 tuần

Lê Diệu Linh

Lê Diệu Linh

Khóa học: Classic America Core & Pre IELTS

Trường: OKEA, Thời gian: 16 tuần

Vũ Huỳnh Đức Tài

Vũ Huỳnh Đức Tài

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 12 tuần

Nguyễn Khắc Tuấn Anh

Nguyễn Khắc Tuấn Anh

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: HELP, Thời gian: 8 tuần

Phạm Thị Hương Giang

Phạm Thị Hương Giang

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS & Tiếng Anh thương mai

Trường: Philinter, Thời gian: 4 tuần & 8 tuần

Nguyễn Thị Hương Giang

Nguyễn Thị Hương Giang

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: HELP, Thời gian: 8 tuần

Võ Ngọc Quyên

Võ Ngọc Quyên

Khóa học: Tiếng Anh thương mại

Trường: LSLC, Thời gian: 5 tuần

Lưu Văn Tiến

Lưu Văn Tiến

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS

Trường: Philinter, Thời gian: 8 tuần

Ngô Thanh Huyền

Ngô Thanh Huyền

Khóa học: Giao tiếp ESL4

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 12 tuần

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

Khóa học: Giao tiếp ESL6

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 12 tuần

Lê Quang Hiến

Lê Quang Hiến

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS & Tiếng Anh thương mai

Trường: Philinter, Thời gian: 8 tuần

Nguyễn Thị Diễm Quyên

Nguyễn Thị Diễm Quyên

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: C2 UBEC, Thời gian 12 tuần

Chử Thị Huyên

Chử Thị Huyên

Khóa học: Classic America Core

Trường: OKEA, Thời gian: 4 tuần

Nguyễn Ngọc Huyền

Nguyễn Ngọc Huyền

Khóa học: Giao tiếp ESL4

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 6 tuần

Trương Thị Huyền Bích

Trương Thị Huyền Bích

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường; HELP, Thời gian: 20 tuần

Khuất Thị Thanh Hiền

Khuất Thị Thanh Hiền

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS

Trường: Philinter, Thời gian: 8 tuần

Võ Minh Hoài

Võ Minh Hoài

Khóa học: Giao tiếp ESL + Tiếng Anh thương mại

Trường: HELP, Thời gian: 12 tuần

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Thị Thùy Linh

Khóa học: Giao tiếp ESL & IELTS 5.5

Trường: HELP Martin, Thời gian: 12 tuần

Bùi Thị Lan Anh

Bùi Thị Lan Anh

Khóa học: Giao tiếp ESL & IELTS 6.5

Trường: Longlong & HELP Martin

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Khóa học: Giao tiếp ESL4

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 16 tuần

Dương Diễm Linh

Dương Diễm Linh

Khóa học: IELTS

Trường: CNS2, Thời gian: 6 tuần

Trương Thùy Linh

Trương Thùy Linh

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS

Trường: Philinter, Thời gian: 8 tuần

Phan Thị Tường Linh

Phan Thị Tường Linh

Khóa học: Giao tiếp ESL + Tiếng Anh thương mại

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 12 tuần

Hồ Thanh Thủy

Hồ Thanh Thủy

Khóa học: IELTS

Trường: Fella, Thời gian: 12 tuần

Trần Thanh Dương

Trần Thanh Dương

Khóa học: PIC 5

Trường: English Fella, Thời gian: 4 tuần

Đoàn Thị Minh Dương

Đoàn Thị Minh Dương

Khóa học: Giao tiếp ESL4 & IELTS

Trường: C2 UBEC & EV Academy, Thời gian: 12 tuần & 8 tuần

Dương Văn Thắng

Dương Văn Thắng

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 7 tuần

Nguyễn Việt Hoàng

Nguyễn Việt Hoàng

Khóa học: Classic Philippines

Trường: OKEA, Thời gian: 6 tuần

Nguyễn Hải Đăng

Nguyễn Hải Đăng

Khóa học: Classic America Core

Trường: OKEA, Thời gian: 1 tuần

Đặng Thị Oanh Kiều

Đặng Thị Oanh Kiều

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS & Tiếng Anh thương mai nâng cao

Trường: Philinter, Thời gian: 8 tuần

Trần Thị Thu

Trần Thị Thu

Khóa học: Classic America Core

Trường: OKEA, Thời gian: 4 tuần

Lê Thị Ngọc Phượng

Lê Thị Ngọc Phượng

Khóa học: Giao tiếp Power ESL

Trường: Pines, Thời gian: 8 tuần

Nguyễn Bảo Phượng

Nguyễn Bảo Phượng

Khóa học: IELTS 5.5 & IELTS 7.0

Trường: HELP, Thời gian: 24 tuần

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Lan Phương

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 8 tuần

Lê Thị Thảo Ngọc

Lê Thị Thảo Ngọc

Khóa học: Giao tiếp ESL + Philinter Basic & tiếng Anh thương mại nâng cao

Trường: QQ English Seafront, Thời gian: 16 tuần

Trần Trường Phúc

Trần Trường Phúc

Khóa học: Pre IELTS

Trường: OKEA, Thời gian: 8 tuần

Nguyễn Lê Thanh Thảo

Nguyễn Lê Thanh Thảo

Khóa học: IELTS

Trường: OKEA, Thời gian: 12 tuần

Nguyễn Thị Hương Thảo

Nguyễn Thị Hương Thảo

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS & Nâng cao

Trường: Philinter, Thời gian: 8 tuần

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Khóa học: Giao tiếp Power speaking 7

Trường: Cella, Thời gian: 3 tuần

Phạm Đức Thịnh

Phạm Đức Thịnh

Khóa học: IELTS 8.0

Trường CNS2, Thời gian: 30 tuần

Hồ Minh Chính

Hồ Minh Chính

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS

Trường: QQ English Seafront, Thời gian: 4 tuần

Lâm Huy Vũ

Lâm Huy Vũ

Khóa học: Giao tiếp ESL4

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 16 tuần

Lê Minh Trang

Lê Minh Trang

Khóa học: Giao tiếp ESL 4 & IELTS 4

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 24 tuần

Lê Đức Minh

Lê Đức Minh

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 16 tuần

Nguyễn Ngọc Minh Trang

Nguyễn Ngọc Minh Trang

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: HELP, Thời gian: 12 tuần

Nguyễn Thị Bích Vân

Nguyễn Thị Bích Vân

Khóa học: Giao tiếp ESL4

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 16 tuần

Nguyễn Thị Mận

Nguyễn Thị Mận

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: QQ English Seafront, Thời gian: 12 tuần

Phạm Mạnh Cường

Phạm Mạnh Cường

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS & Tiếng anh cơ bản & Tiếng Anh thương mai nâng cao

Trường: Philinter, Thời gian: 8 tuần

Lê Thị Tuyết Hạnh

Lê Thị Tuyết Hạnh

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS & Tiếng Anh thương mai

Trường: Philinter, Thời gian: 8 tuần

Nguyễn Thanh Thủy

Nguyễn Thanh Thủy

Khóa học: Classic America Core

Trường: OKEA, Thời gian: 8 tuần

Trần Thị Ánh Nguyệt

Trần Thị Ánh Nguyệt

Khóa học: Giao tiếp ESL4 & Tiếng Anh thương mại cơ bản

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 12 tuần

Phạm Thị Thanh Thúy

Phạm Thị Thanh Thúy

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS

Trường: Philinter, Thời gian: 4 tuần

Ngùy Phú Hoài

Ngùy Phú Hoài

Khóa học: Classic America Core & Pre IELTS

Trường: OKEA, Thời gian: 26 tuần

Trần Nguyễn Quê Anh

Trần Nguyễn Quê Anh

Khóa học: Giao tiếp cơ bản ESL & IELTS 4

Trường: QQ English Seafront, Thời gian: 16 tuần

Phạm Thiên Hoàng

Phạm Thiên Hoàng

Khóa học: Giao tiếp cấp tốc Speed ESL

Trường: BECI, Thời gian: 12 tuần

Phạm Thị Ngọc Hoa

Phạm Thị Ngọc Hoa

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: EV Academy, Thời gian: 4 tuần

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Khóa học: Classic America Core

Trường: OKEA, Thời gian: 12 tháng

Lê Hoàn

Lê Hoàn

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS

Trường: Philinter, Thời gian: 4 tuần

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà

Khóa học: Classic Philippines

Trường: OKEA, Thời gian: 8 tuần

Hoàng Thị Thu Hà

Hoàng Thị Thu Hà

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 8 tuần

Hoàng Hải Yến

Hoàng Hải Yến

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: EV Academy, Thời gian: 4 tuần

Nguyễn Văn Tuyên

Nguyễn Văn Tuyên

Khóa học: Classic Philippines & Pre IELTS

Trường: OKEA, Thời gian: 40 tuần

Đào Thu Hương

Đào Thu Hương

Khóa học: Giao tiếp câp tốc ACE

Trường: Philinter, Thời gian: 2 tuần

Đàm Thị Thu

Đàm Thị Thu

Khóa học: Giao tiếp cấp tốc Speed ESL

Trường: BECI, Thời gian: 4 tuần

Trần Thị Nhiều

Trần Thị Nhiều

Khóa học: Giao tiếp ESL4

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 8 tuần

Lê Đình Trọng Đức

Lê Đình Trọng Đức

Khóa học: Giao tiếp ESL4 & IELTS 6.0

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 12 tuần & 7 tuần

Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai

Khóa học: IELTS

Trường: CNS2, Thời gian: 4 tuần

Cao Thị Ly Ly

Cao Thị Ly Ly

Khóa học: Classic America Core

Trường: OKEA, Thời gian: 4 tuần

Trần Lê Thúy Vy

Trần Lê Thúy Vy

Khóa học: Giao tiếp ESL & IELTS 5.5

Trường: HELP, Thời gian: 16 tuần

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Khóa học: Giao tiếp cơ bản ESL

Trường: QQ English Seafront, Thời gian: 8 tuần

Cao Thị Kim Chi

Cao Thị Kim Chi

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: Philinter, Thời gian: 12 tuần

Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Thị Vân

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS & Tiếng Anh thương mai nâng cao

Trường: Philinter, Thời gian: 8 tuần

Đào Vân An

Đào Vân An

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: ESE, Thời gian: 8 tuần

La Ngọc Lan Hương

La Ngọc Lan Hương

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS & Giao tiếp ESL

Trường: Philinter & QQ English Seafront, Thời gian: 4 tuần & 8 tuần

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Khóa học: Giao tiếp ESL & Pre IELTS

Trường: HELP, Thời gian: 8 tuần & 4 tuần

Huỳnh Gia Bình Yên

Huỳnh Gia Bình Yên

Khóa học: IELTS 6.0

Trường: HELP, Thời gian: 12 tuần

Phan Thị Ngọc Mai

Phan Thị Ngọc Mai

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: OKEA, Thời gian: 12 tuần

Trần Hải Đăng

Trần Hải Đăng

Khóa học: Giao tiếp ESL & IELTS

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 12 tuần & 16 tuần

Ngô Hiếu Nam

Ngô Hiếu Nam

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: HELP, Thời gian: 16 tuần

Mai Trọng Minh

Mai Trọng Minh

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS

Trường: Philinter, Thời gian: 8 tuần

Nguyễn Văn Hoàng

Nguyễn Văn Hoàng

Khóa học: IELTS

Trường: HELP, Thời gian: 8 tuần

Ngô Ngọc Phương Uyên

Ngô Ngọc Phương Uyên

Khóa học: IELTS

Trường học: C2 UBEC Thời gian: 8 tuần

Nguyễn Ngọc Hải

Nguyễn Ngọc Hải

Khóa học: Giao tiếp ESL4

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 12 tuần

Trần Thị Tuyền

Trần Thị Tuyền

Khóa học: Giao tiếp ESL4

Trường: C2 UBEC, Thời gian: 8 tuần

Trần Thị Thùy Hương

Trần Thị Thùy Hương

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS & Tiếng Anh thương mai

Trường: Philinter, Thời gian: 16 tuần

Võ Văn Tài

Võ Văn Tài

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS

Trường: Philinter, Thời gian: 4 tuần

Lê Thị Thúy Hà

Lê Thị Thúy Hà

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS

Trường: Philinter, Thời gian: 4 tuần

Ngô Thúy Nga

Ngô Thúy Nga

Khóa học: Giao tiếp ESL & IELTS

Trường: HELP, Thời gian: 4 tuần & 8 tuần

Phạm Thị Lệ

Phạm Thị Lệ

Khóa học: Giao tiếp cơ bản ESL

Trường: QQ English Seafront, Thời gian: 8 tuần

Phan Thị Đông Nuy

Phan Thị Đông Nuy

Khóa học: Giao tiếp chuyên sâu IPS & Nâng cao

Trường: Philinter, Thời gian: 8 tuần

Nguyễn Ngọc Diệu

Nguyễn Ngọc Diệu

Khóa học: Giao tiếp ESL

Trường: HELP, Thời gian: 2 tuần