Cảm nhận của học viên Marc Espin Romeo

0
104

[Tiếng Việt bên dưới]

As a European man, I thought it could be difficult to live in a 100% Asian environment but I realized after a few minutes I was wrong. People in Philinter hosted me in an extremely warm way since the first day. Teachers, students, guards and staffs have helped me to find my place at almost 12000 km away from home and it’s the main reason why these four weeks has passed so quickly.

In Philinter, I have found a team of very professional teachers. I have had nine different teachers for eight different classes and I only have words of gratefulness to them without exemption. One on one classes have been, obviously, the most useful for me to improve speaking skill. In group classes, I could practise debating, discussing and enhancing confidence when speaking in front of several people. In my country, English classes are boring and will study for years and you will never be able to speak in English. But in Philinter, classes are fun, useful and you can improve your English and other skills such as discussion, presentation and confidence.

Thanks to Philinter, I have met many new friends from all over the world, improved my English skills and had an amazing experience in a foreign country.

Đến từ Châu Âu, tôi từng nghĩ mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể sống trong môi trường 100% Châu Á như thế này, nhưng tôi nhận ra mình đã hoàn toàn nhầm chỉ sau một vài phút đặt chân đến đây. Mọi người ở Philinter chào đón tôi rất nồng hậu. Sống xa nhà tới 12000km, tôi được thầy cô giáo, các bạn học viên, các cô chú bảo vệ bảo vệ và nhân viên giúp đỡ rất nhiều, đó là lý do tại sao tôi thấy 4 tuần học trôi qua nhanh đến vậy.

Tại Philinter, tôi thấy một đội ngũ giáo viên rất chuyên nghiệp. Tôi học 9 lớp 1 ngày và tôi chỉ có thể nói tôi rất biết ơn các thầy cô. Lớp học 1:1 ở đây thực sự  hiệu quả trong việc tăng cường khả năng nói tiếng Anh, các lớp nhóm giúp tôi tăng cường khả năng hùng biện và sự tự tin khi nói tiếng Anh trước nhiều người. Tại đất nước của tôi, Tiếng Anh rất chán và dù đã mất nhiều năm nhưng bạn vẫn chẳng thể nói được Tiếng Anh. Nhưng tại đây, những lớp nhóm rất vui nhộn, thú vị và bên cạnh tiếng Anh, bạn có thể hoàn thiện rất nhiều kỹ năng khác như thuyết trình, thảo luận và tăng cường sự tự tin của bản thân mình.

Nhờ Philinter mà tôi có thể làm quen với rất nhiều người bạn quốc tế, nâng kỹ năng Tiếng Anh của mình và có những trải nghiệm thú vị tại một đất nước mới.a

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here