Home SCHOOL Trường Anh ngữ Philinter

Trường Anh ngữ Philinter

Thông tin chi tiết về trường Anh ngữ Philinter

Khóa học FOCUS STUDY INDUSTRY tại Philinter

0
BUSINESS - Opens more than just opportunities Tổng quan khóa học Business là khóa học đặc biệt, không chỉ giúp học viên cải thiện tiếng Anh...

Khóa tiếng Anh PREMIER BUSINESS tại Philinter

0
BUSINESS - Opens more than just opportunities Tổng quan khóa học Business là khóa học đặc biệt, không chỉ giúp học viên cải thiện tiếng Anh...

Khóa tiếng Anh ADVANCED BUSINESS tại Philinter

0
BUSINESS - Opens more than just opportunities Tổng quan khóa học Business là khóa học đặc biệt, không chỉ giúp học viên cải thiện tiếng Anh...

Khóa tiếng Anh BASIC BUSINESS tại Philinter

0
BUSINESS - Opens more than just opportunities Tổng quan khóa học Business là khóa học đặc biệt, không chỉ giúp học viên cải thiện tiếng Anh...

Khóa luyện thi IELTS tại Philinter

0
IELTS - Going beyond your needs Tổng quan khóa học Khóa học giúp học viên nâng cao kỹ năng làm bài thi và trang bị cho...

Khóa luyện thi TOEIC tại Philinter

0
TOEIC - Learning One Step Ahead Tổng quan khóa học Khóa TOEIC dành cho học viên muốn học thêm về kỹ năng làm bài thi TOEIC...

Khóa tiếng Anh iPS tại Philinter

0
iPS - Learn to Speak Fast Now Tổng quan khóa học Khóa luyện nói chuyên sâu là một chương trình đặc biệt và hiệu quả giúp...

Khóa tiếng Anh ePS tại Philinter

0
Tổng quan khóa học Với chương trình học tương tự khóa iPS, nhưng thời gian học chỉ từ 1-3 tuần, phù hợp với học viên...

Khóa tiếng Anh ESL Intensive tại Philinter

0
Tổng quan khóa học Khóa tiếng Anh giao tiếp chuyên sâu giúp học viên học tiếng Anh một cách toàn diện thông qua các kỹ...

Khóa tiếng Anh ESL General tại Philinter

0
ESL General - Everybody's Choice Tổng quan khóa học Khóa tiếng Anh tổng quát giúp học viên học tiếng Anh một cách toàn diện thông qua...