Khóa tiếng Anh giao tiếp ESL tại IMS

0
24
  • Khóa học tiếng anh giao tiếp ESL tại IMS dành cho tất cả mọi người từ người mới bắt đầu đến trình độ nâng cao muốn học nói, nghe, đọc, viết, ngữ pháp, từ vựng và phát âm.
  • Khóa học nhằm mục đích cho học sinh cách dùng các thành ngữ, từ vựng thường xuyên sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
  • Học sinh sẽ học tiếng Anh dễ dàng và nhanh chóng trong khi vui chơi bằng cách đặt câu hỏi và trả lời, không chỉ
  • Học sinh có thể có tối đa 3 lớp học dành cho giáo viên bản xứ (tối đa ESL – áp dụng đối với học sinh từ trình độ 3 trở lên).
  • 8 lớp dành cho khóa học ESL cơ bản/4 lớp dành cho khóa học Power
  • Bài kiểm tra tiến bộ được thực hiện 4 tuần một lần cho mỗi học (Bắt buộc đối với lớp học cơ bản, khóa học Power Speaking là tùy chọn).

Tham khảo thêm: Khóa tiếng Anh EAP tại IMS

Premium ESL and Power Speaking Class Contents

Morning CNN, BBC, Ted Talk, Pop song, Sitcom
One on One Speaking, Grammar, Writing, Reading, Vocabulary
Group Listening, Debate, Pronunciation, Expression (Native Speaker)
Night Daily English / Intensive Grammar / Various writing

 

Khóa học liên quan khác:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here