Khóa tiếng Anh ESL tại IMS

0
100

Premium ESL/Intensive ESL

  • Đối với mỗi môn học, sinh viên khóa tiếng Anh ESL tại IMS có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình với các lớp học một kèm một.
  • Đối với các lớp học nhóm, khóa tiếng Anh ESL tại IMS có các hoạt động khác nhau sẽ giúp học sinh đạt được các kỹ năng cho cuộc sống hàng ngày.
  • 1 lớp buổi sáng + 9 lớp thông thường (Chuyên sâu: 6 lớp một kèm một) + 2 lớp buổi tối (12 lớp).
  • Kiểm tra tiến độ được thực hiện 4 tuần một lần.

Premium ESL and Intensive ESL Class Contents

Morning CNN, BBC, Ted Talk, Pop song, Sitcom
One on One Speaking, Grammar, Writing, Reading, Vocabulary
Group Listening, Debate, Pronunciation, Expression(Native Speaker)
Night Daily English/Intensive Grammar/Various writing

Premium ESL – Các lớp buổi sáng, buổi tối là tùy chọn để tham dự.

Intensive ESL – Các lớp buổi sáng là tùy chọn, các lớp học buổi tối là bắt buộc phải tham dự.

Xu hướng tìm tiếng: hát Philippin hoc tieng Anh , khóa học tiếng Anh ở Philippin , học tiếng Anh ở Philippines có tốt không

Các khóa học thú vị tại IMS:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here