Home Tags Học tiếng Anh giao tiếp ESL tại Philippines

Tag: Học tiếng Anh giao tiếp ESL tại Philippines

Khóa học ESL tại trường Anh ngữ HELP

0
Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một chương trình học có ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Thì hãy tham khảo khóa học...

Khóa tiếng Anh ESL tại IMS

0
Premium ESL/Intensive ESL Đối với mỗi môn học, sinh viên khóa tiếng Anh ESL tại IMS có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh...

Khóa tiếng Anh giao tiếp ESL tại IMS

0
Khóa học tiếng anh giao tiếp ESL tại IMS dành cho tất cả mọi người từ người mới bắt đầu đến trình độ...

Khóa tiếng Anh ePS tại Philinter

0
Tổng quan khóa học Với chương trình học tương tự khóa iPS, nhưng thời gian học chỉ từ 1-3 tuần, phù hợp với học viên...

Khóa tiếng Anh ESL Intensive tại Philinter

0
Tổng quan khóa học Khóa tiếng Anh giao tiếp chuyên sâu giúp học viên học tiếng Anh một cách toàn diện thông qua các kỹ...

Khóa tiếng Anh ESL General tại Philinter

0
ESL General - Everybody's Choice Tổng quan khóa học Khóa tiếng Anh tổng quát giúp học viên học tiếng Anh một cách toàn diện thông qua...

Khóa tiếng Anh ESL Juniors tại Philinter

0
ESL Juniors - Learning English at an Early Age Tổng quan khóa học Khóa Anh văn thiếu niên/thiếu nhi được thiết kế nhằm giúp các con...