Khóa tiếng Anh thương mại tại IMS

0
27
  • Trình độ tối thiểu để tham gia khóa học Tiếng Anh thương mại là học sinh từ trình độ IMS 3 trở lên.
  • Khóa học tại IMS Academy này dành cho những người muốn tập trung vào tiếng Anh thương mại hơn là tiếng Anh hàng ngày và chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn xin việc, đi công tác và gặp gỡ đối tác.
  • 8 lớp học dành cho khóa tiếng Anh thương mại 1/4 lớp học dành cho khóa tiếng Anh thương mại
  • Bài kiểm tra tiến bộ được thực hiện 4 tuần một lần cho mỗi học (Bắt buộc đối với khóa Tiếng Anh Thương mại 1, Tùy chọn đối với khóa Tiếng Anh Thương mại 2 theo yêu cầu).

Business English Class Contents

Morning CNN, BBC, Ted Talk, Pop song, Sitcom
One on One Speaking, Grammar, Writing, Vocabulary
Group Listening, Presentation, Reading, Expression
Night Daily English / Intensive Grammar / Various writing

 

Xu hướng tìm kiếm: du học Philippines có nên không, chương trình học tiếng Anh tại Philippines, du học Philippines 2020

Tham khảo một số khóa học khác:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here