Bản tin C2 UBEC tuần 19 năm 2019

Mọi người cùng cập nhật WEEKLY NEWSLETTER 19 năm 2019 của trường C2 UBEC nhé!

Bản tin C2 UBEC tuần 19 năm 2019 01

 

Previous articleSMEAG Weekly News Apr. 29 – May 5
Next articleBản tin trường Anh ngữ Philinter (15/05/2019)