Du học tiếng anh Philippines | Đăng ký để nhận cơn mưa học bổng

Du học tiếng anh Philippines và tài chính là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Xem thêm reasons tại sao and will go đăng ký ngay tại đây  nhé !!!du hoc tieng anh philippin

Việt Nam và trẻ em, người Anh, người Việt Nam, người Việt Nam

Du học tiếng anh Philippines | VietPhil từ khóa học miễn phí học phí 2 phí lên tới 400USD

–  Trường học áp dụng : một trong những học tập của anh ấy

  • Tiếng anh
  • Học thuật IDEA
  • CPILS
  • Học viện EV
  • Tiếng anh
  • Doanh nghiệp nhỏ
  • Học viện đại dương xanh

–  học tập áp dụng: mang âm hưởng học tập trong du hoc tieng Anh Philippin. Chi tiết Các khóa học xem tại đây

–  Sức mạnh của ứng dụng : học tập trong trường học của bạn.

–  Thời gian áp dụng:  Đăng ký ghi danh ngày  31/08/2016

Phần còn lại của phần mềm

Đăng ký any khóa học du học Philippines any từ ngày 2016/1/7  to  30/09/2016 học viên been tặng học bổng for the value corresponding số tuần học đăng ký.

2 giá trị của chúng tôi ở Hàn Quốc IDEA có giá trị của nó 1000 USD

Học vấn Làm thế nào để giảm bớt sự khó chịu khi ở Philippines. Có thể:

Miền NamGiá trị học tập
4 tuần200 USD
6 tuần300 USD
8 tuần400 USD
10 tuần500 USD
12 tuần600 USD
16 tuần800 USD
20 tuần1000 USD

–  Thời gian áp dụng : 2 tuổi học tập du học tiếng anh duy nhất. Nhật ký cho học trò chơi trong ngày 15/08/2016.

–  học tập áp dụng : liên kết với nhau trong khi học tiếng Anh IDEA.

Nhanh tay với chúng tôi tin vào  âm thanh của bạn  ngay lập tức. Nam tính chỉ có thể làm được

Xu hướng tìm kiếm: kinh nghiệm du học Philippines, có nên học tiếng Anh ở Cebu