Bản tin C2 UBEC tuần 18 năm 2019

Cập nhật các tin tức mới nhất của trường Anh ngữ C2 UBEC trong tuần vừa qua qua bản tin dưới đây!

Bản tin C2 UBEC tuần 18 năm 2019 01