Bản tin C2 UBEC tuần 18 năm 2019

Cập nhật các tin tức mới nhất của trường Anh ngữ C2 UBEC trong tuần vừa qua qua bản tin dưới đây!